صدا جهت دکلمه آقایان

جناب آقای شهرام ایرانمنش :

گوینده رادیو و تلویزیون
گوینده تبلیغاتی ریاست جمهوری جناب آقای روحانی
گوینده برندهای تبلیغاتی
هنکل آلمان
ال جی
ایساکو
بوتان
اسنوا

صدا جهت دکلمه خانوم ها

 سر کار خانوم مینا زرگرزاده :

مجری و گوینده رادیو و تلویزیون

مجری برنامه های تلویزیونی از جمله:
سیمای نوروزی
گفتگوی پزشکی سیب
مسیر موفقیت
گوینده گی :
تیزرهای تبلیغاتی سینما
برنامه یک شهر ضیافت
و سر دبیر کانون رادیویی صدای باران

غزل ویژه از طرف آقای امیر به خانم فریناز
موضوع : عشق ورزی و ازدواج
دکلمه : آقای شهرام ایرانمنش

غزل ویژه از طرف خانوم مهدیه به آقای  تورج

موضوع : عشق ورزی
نام فزرندان : آراد و آرسین
دکلمه : خانوم مینا زرگرزاده