شعر شما اولین مجموعه تخصصی سرودن شعر اختصاصی در کشور می باشد که با شاعران توانمند و مطرح کشور با بیش از بیست سال سابقه در سرودن شعر همکاری دارد. ما در این مجموعه احساسات و ناگفته های دل شما را به زبان شعر که قوی ترین و اثر گذار ترین زبان ممکن است بیان می کنیم. این کار تاثیر روحی و روانی عمیقی برای خود شما و فرد مورد نظرتان دارد و تا اینجا به جرأت می توانیم بگوییم رضایت صد در درصدی و حتی بیش از صد در صدی مخاطبان را همراه خود داشته ایم چرا که نتیجه کار فراتر از تصور شخص سفارش دهنده بوده است . ما برای افراد مهم و ارزشمند زندگی شما مثل پدر , مادر , همسر , دوست و ... شعر می گوییم.
 
"    مخاطبان ما کسانی هستند که برای احساس خود ارزش قائل اند  "