غزل ویژه از طرف آقای صادق به خانوم گل آرا

توضیحات:
اقای صادق در توصیف خانوم گل آرا روی صداقت ایشون و مهربانی نگاهشون تاکید داشتن که این دو  عنصر و عناصر مربوط به حرفه ی خانم گل آرا که دکتر و شاعر هستن باهم ترکیب شدن و تصاویر شاعرانه زیبای دو بیت اول شعر رو رقم زدند . ماه تولد گل آرا خانوم و ماه آشنایی این زوج در فصل بهار بوده که در بیت سوم به او اشاره شده . همچنین آقای صادق که  مهندس عمران و در شرف ازدواج با خانم گل آرا هستن وعده ی ساختن یک زندگی آرام  رو به ایشون دادن که در گذشته سختی های زیادی متحمل شدن و کل این موارد در بیت چهارم هنرمندانه ذکر شده . در بیت پنجم به برق نگاه خانوم گل آرا ، فصل تولد خود صادق خان که پاییزی هستن و دعوتی که از ایشون برای تشکیل زندگی مشترک کردن اشاره کردیم . بیت ششم و هفتم هم از احساس امنیتی در زندگی حرف میزنه که ایشون قراره برای خانومشون فراهم کنن و اینکه با خیالی آسوده به آقای صادق تکیه کنن و ایشون رو  برای هم مسیر شدن در ادامه راه باور داشته باشن .
.
ماهم به نوبه ی خود آرزوی خوشبختی داریم برای این زوج عزیز و دوست داشتنی 💑
.