غزل ویژه از طرف آقای نادر به خانوم مرجان

توضیحات:
-آقای نادر در توضیحاتشون فرمودن خانومشون متولد آبان ماه هستن و از زندگی با مرجان خانوم احساس خوشحالی و خوشبختی دارن که این دو عنصر باهم ترکیب شدن و بیت اول شعر رو تشکیل دادن ؛ .
.
"همسرم! مرجان من! ای هدیه ی فصل خزان 
زندگی با من شد از لطف حضورت مهربان" 
۰
-همسر آقای نادر اهل اصفهان هستن که با توجه به اسم نادر و اون داستان تاریخی که پشت این نام هست ما این دو داستان رو در بیت دوم شعر همانند سازی کردیم و عشقشون رو به الماس کوه نوری تشبیه کردیم که به جای هند از اصفهان غنیمت آورده شده ؛ ۰
.
"عشق تو الماس کوه نور بود و جای هند
نادر آوردش غنیمت از دل نصف جهان" .
.
-همچنین آقای نادر خودشون اهل رفسنجان هستن و با توجه به اینکه خانومشون اصفهانی هستن از ترکیب پسته و گز، برای توصیف روابط عاشقانه بینشون استفاده کردیم که در بیت سوم شعر مشهود هستش ؛ .
.
"پسته ی خندان رفسنجان لبان من شد و
بوسه ات شیرین تر از گزهای ناب اصفهان ".
.
-حاصل زندگی این زوج یک پسر به نام ایلیا و یک دختر به نام جانان هست که  بیت چهارم به این موضوع اختصاص پیدا کرده ؛ .
.
"عشق ما مثل درختی بود که شد حاصلش
ایلیا و جان جانان، میوه های وصلمان".
.
-آقای نادر متولد دی ماه در فصل زمستان هستن و در توصیف ویژگی های خانومشون گفتن که بسیار مهربان هستن و این مهربانی که در وجود ایشون هست گرما بخش زندگی اوناست ؛ .
.
"قلب این مرد زمستانی به مهرت گرم شد
ای وجودت گرم تر از سینه ی آتشفشان" .
.
-بیت آخر شعر هم به پایداری و همیشگی بودنه عشقِ این زوجِ عزیز اشاره میکنه ؛ .
.
"گوهر عشق تو از آن گونه های نادر است
حافظش هستم بدان مرجانِ من! تا پای جان".
.
-ما هم آرزوی خوشبختی و سعادت این خانواده ی عزیز و دوست داشتنی رو داریم . عشقتون پایدار ❣️👨‍👩‍👧‍👦❣️